Splošni pogoji

Z uporabo naših storitev, izdelkov in informacij, ki jih boste našli na našem portalu, se kot uporabnik zavezujete, da se boste držali etični in zakonskih pravil ter spoštovali avtorske, založniške idr. pravice ter druga zakonsko določena pravila in norme v skladu s prej omenjenimi pravicami.

Ta portal upravlja podjetje Ebook d.o.o., Prušnikova ulica 25, 1210 Ljubljana – Šentvid, kontakt: info@ebranje.com